Bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia, Myanmar

DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI LÀO, CAMPUCHIA VÀ MYAMAR
Tư vấn pháp lý, tra cứu thông tin khả năng bảo hộ, nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia, Myanmar

  • Tra cứu thông tin, nộp đơn đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ: Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Quyền tác giả, Tên miền, Quyền đối với giống cây trồng.
  • Theo dõi quá trình xử lý đơn, sửa đổi đơn, văn bằng bảo hộ, duy trì, gia hạn hiệu lực, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
  • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.