Các gói gian hàng

Mời Quý khách tham khảo các gói gian hàng như sau

Cơ bản

5 triệu đ đ / năm
  • 10 sản phẩm
  • Gian hàng tiêu biểu: Không
  • Sản phẩm nổi bật: Không

Nâng cao

10 triệu đ đ / năm
  • 20 sản phẩm
  • Gian hàng tiêu biểu: Không
  • SP nổi bật trang chủ: Có

VIP

20 triệu đ 10 triệu đ / năm
  • 50 sản phẩm
  • Gian hàng tiêu biểu: Có
  • SP nổi bật trang chủ: Có