, ,

Phần Mềm Điều Khiển Từ Xa Nikon Camera Control Pro 2


4.930.000

Compare

Phần Mềm Điều Khiển Từ Xa Nikon Camera Control Pro 2

– CPU (Windows): Intel Celeron/Pentium 4/Core series 1 GHz hoặc cao hơn
– RAM (Windows): Khuyến nghị 256 MB hoặc hơn (512 MB hoặc hơn với Windows Vista), 768 MB hoặc hơn
– Ổ cứng (Windows): Cần có 1 GB hoặc hơn để chạy chương trình
– Hiển thị (Windows): 1.024 x 768 điểm ảnh hoặc hơn, 24 bit màu (Màu Thực) hoặc hơn
– OS (Windows): Các phiên bản cài đặt trước của Windows Vista (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) Windows XP Home Edition/Professional (SP2), Windows 2000- Professional (SP4)

Vendor Information

  • Store Name: Nikon
  • Vendor: Nikon
  • No ratings found yet!